Performing Light: Experience, Meaning and Autonomy of Contemporary Theatre Lighting

Yaron Abulafia

  Onderzoeksoutput

  155 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit onderzoek wordt de evolutie van lichtontwerp bekeken tegen de achtergrond van ontwikkelingen in het hedendaagse theater – ontwikkelingen die door Hans-Thies Lehmann gekarakteriseerd zijn als een beweging richting postdramatisch theater (Lehmann, 2006). Het onderzoek stelt dat in hedendaags theater zowel de mimetische mogelijkheden als het artistieke potentieel van het medium licht significant toegenomen zijn. Deze evolutie van lichtontwerp heeft esthetische, semiotische en poëticale dimensies die gerelateerd zijn aan hoe kunstenaars licht inzetten in het theater.
  In deze studie analyseer ik deze evolutie met het uiteenzetten van twee hoofdvragen. De antwoorden op deze vragen omvatten zowel een theoretische reflectie als een empirische (of interpretatieve) analyse:

  1) Wat zijn de oorzaken voor de veranderingen in lichtontwerp voor hedendaags theater?
  2) Hoe kan deze nieuwe stroming in lichtontwerp worden gekarakteriseerd (vergeleken met het gebruik van licht in eerdere theaterstijlen)?

  Dit onderzoek naar de kunst van het licht op het podium en het nieuwe conceptuele raamwerk zullen hopelijk bijdragen aan ons inzicht in de functie en ontwikkeling van licht (vanuit mijn eigen perspectief als lichtkunstenaar) en de parameters van theoretisch onderzoek naar theaterbelichting uitbreiden, alsmede de link hiervan met de praktijk van lichtontwerp.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Heusden, Barend, Supervisor
  Datum van toekenning25-feb-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8639-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-8640-9
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit