Periculum est emptoris: Over het risico bij koop en schatvinding in de gekochte zaak

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20200454
Pagina's (van-tot)454-462
TijdschriftArs Aequi
StatusPublished - 2020

Citeer dit