Perinatal motor function loss in human spina bifida aperta

Renate Jantina Verbeek

Onderzoeksoutput

419 Downloads (Pure)

Samenvatting

Spina bifida aperta (open rug) is een aangeboren sluitingsdefect van het primitieve ruggenmerg waardoor een myelomeningocele (blaas met hersenvocht en zenuwweefsel) ontstaat, gepaard gaande met neurologische uitval onder het defect. Tijdens de zwangerschap zijn beenbewegingen aanwezig maar deze verdwijnen kort na de geboorte. Verondersteld wordt dat de verdwijnende beenmotoriek wordt veroorzaakt door twee gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis (‘first hit’) bestaat uit abnormale ontwikkeling van het primitieve ruggenmerg en de hersenvliezen vroeg in de zwangerschap waardoor het onvoldoende bedekt en beschermd wordt. De tweede gebeurtenis (‘second hit’) bestaat uit extra schade aan het onbedekte ruggenmerg door toxiciteit van vruchtwater en mechanische druk van de baarmoeder, voornamelijk tijdens de bevalling. Ons spierecho- en histologisch onderzoek toonde de aanwezigheid van bloedingen uit kwetsbare bloedvaten in het ruggenmerg op en onder het niveau van de myelomeningocele die tijdens het geboorteproces secundaire schade veroorzaken aan zenuwweefsel, waarmee deze ‘second hit’ werd bevestigd. Ten gevolge hiervan treden additionele veranderingen op in beenspieren bovenop de al aanwezige aangeboren schade. Dit resulteert in achteruitgang van de motorische functie van de benen in het eerste levensjaar, die zich daarna lijkt te stabiliseren. Foetaal afdekken van de myelomeningocele kan kwetsbare bloedvaten in het ruggenmerg mogelijk beschermen wat leidt tot betere neurologische functie in vergelijking tot opereren na de geboorte. Belangrijk is nu om een zorgvuldige afweging te maken tussen de met de foetale ingreep geassocieerde risico’s voor moeder en kind en de mogelijke voordelen voor het kind, alvorens foetale chirurgie te beschouwen als standaardbehandeling bij spina bifida aperta vastgesteld tijdens de zwangerschap.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwer, Oebo, Supervisor
  • van der Hoeven, Johannes, Supervisor
  • Sival, Deborah, Supervisor
Datum van toekenning18-jun.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036754927
Elektronische ISBN's9789036754934
StatusPublished - 2012

Citeer dit