Periodepatronen, leeftijdpatronen en cohortpatronen in de prevalentie van benzodiazepinegebruik en statinegebruik: de invloed van veranderde richtlijnen

M.J. Bijlsma, H.J. Bos, L.T.W. de Jong-van den Berg, F. Janssen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)169-173
Aantal pagina's5
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform
Volume5
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2011

Citeer dit