PERIODIC-ORBITS AND GAS-FLOW IN BARRED SPIRALS

TS VANALBADA*, RH SANDERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)303-316
Aantal pagina's14
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume201
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1982

Citeer dit