Perirectal metachronous recurrence of the hepatocellular carcinoma in the rectum on the 11C choline PET-CT

A S Fathinul Fikri*, W Noordzij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)310-311
Aantal pagina's2
TijdschriftJapanese journal of clinical oncology
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit