Peroxisomale membraan contacten in de gist Hansenula polymorpha

Arman Aksit

Onderzoeksoutput

1270 Downloads (Pure)

Samenvatting

De cel vormt de fundamentele en structurele eenheid van alle levende organismen. Eukaryote cellen bevatten een kern (die het genetisch materiaal bevat) en membraangebonden organellen. Organellen stellen de cel in staat om biochemische processen te compartimenteren waardoor ze efficiënt onder optimale condities kunnen plaatsvinden.
Peroxisomen zijn organellen die betrokken zijn bij een reeks van metabole en niet-metabole routes. In gist groeien deze organellen door inbouw van membraan- en matrix eiwitten. Hoe peroxisomen membraanlipiden verkrijgen is echter niet helemaal duidelijk. Recent onderzoek toont aan dat lipide transport tussen organellen kan plaatsvinden via Membraan Contact Sites (MCSs), regio’s waar twee membranen elkaar zeer dicht naderen.
Hier is de rol van peroximale MCSs bij de ontwikkeling van peroxisomale membranen bestudeerd.
Onze data laten zien dat peroxisomen onder repressieve groeicondities (op glucose) geassocieerd zijn met het endoplasmatisch reticulum (ER) terwijl zij onder inducerende groeicondities (op methanol) contact maken met de vacuole. We zien ook dat gelijktijdig verlies van de componenten/regulatoren van peroxisoomcontacten met het ER én de vacuole, groei van de peroxisomale membraan blokkeert; terwijl het verlies van één van die contacten (met het ER óf de vacuole) dat niet doet. Ten slotte tonen we aan dat de defecten in de ontwikkeling van de peroxisomale membraan worden hersteld door expressie van een kunstmatig ER-peroxisoom linker-eiwit. Onze data duiden erop dat peroxisomen hun membraanlipiden mogelijk verkrijgen via peroxisomale MCSs.
Vertaalde titel van de bijdragePeroxisomale membraan contacten in de gist Hansenula polymorpha
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Klei, Ida, Supervisor
Datum van toekenning4-jun-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0637-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0638-1
StatusPublished - 2018

Citeer dit