Peroxisome biogenesis in the yeast Hansenula polymorpha

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Klei, Ida, Supervisor
  • Veenhuis, M, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning4-mrt.-2005
Uitgever
StatusPublished - 2005

Citeer dit