Persmuskieten in de tropen. Recensie van: Gerard Termorshuizen, Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers van 1905-1942 (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar 2011)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)102 - 103
  TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
  Volume20
  Nummer van het tijdschriftseptember
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit