Persoonlijke groei binnen organisaties: the effectiveness of a personal growth training for employees and leaders

Thomas Kowalewski

Onderzoeksoutput

632 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onder de verschillende benaderingen die organisaties hanteren om de effectiviteit van hun personeel te verbeteren, is de focus op zelfverbetering, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap de laatste decennia in populariteit toegenomen. In deze benaderingen wordt persoonlijke groei gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor het vergroten van de effectiviteit op de werkplek en ze worden zowel op leidinggevend als niet-leidinggevend personeel toegepast.

Alhoewel er een groot aantal verschillende opinies de ronde doen over het nut van trainingen voor persoonlijke groei en er uiteenlopende anekdotische evidentie te vinden is, is wetenschappelijk evidentie van dit type training nog steeds schaars. Critici geven aan dat de zelfverbeteringsindustrie een ongereguleerde sector is en dat de producten ervan, alhoewel deze populair zijn, vaak noch ondersteund worden door wetenschappelijke evidentie noch op een systematische manier gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. In antwoord op dit gebrek aan gedegen kennis hebben tal van onderzoekers het belang van evidence-based managementpraktijken benadrukt om het risico van ongewenste consequenties te vermijden en om te verzekeren dat investeringen leiden tot het bereiken van de gewenste resultaten.

Aan de hand van de populaire training ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ van Stephen R. Covey gaat Thomas Kowalewski’s dissertatie na welke nut dit soort trainingen heeft als instrument voor de ontwikkeling van medewerkers en leiders binnen organisaties.
Vertaalde titel van de bijdragePersoonlijke groei binnen organisaties
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Wittek, Rafael, Supervisor
  • Lindenberg, Siegwart, Supervisor
  • Anthonio, G.G. (Gabriël), Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning2-feb-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7568-7
Elektronische ISBN's978-90-367-7567-0
StatusPublished - 2015

Citeer dit