Personality in speed skaters with skater's cramp: A preliminary cross-sectional study

B. Nijenhuis*, T. van Zutphen, P. Gul, E. Otten, M. A.J. Tijssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer111440
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume173
DOI's
StatusPublished - okt.-2023

Citeer dit