Personalized Approach to Severe Asthma

Enrico Heffler*, Giorgio Walter Canonica, Zuzana Diamant, Joao Fonseca, Andrei Malinovschi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  190 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer2465172
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBiomed Research International
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit