Personenschade: hoe rekbaar is het causaal verband?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

149 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerVR 2020/145
Pagina's (van-tot)265-271
Aantal pagina's7
TijdschriftVerkeersrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep-2020

Citeer dit