Persoonlijkheden. Over preferenties en pioniers. Bespiegelingen van een Kohnstamm-biograaf

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)423 - 430
TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
Volume41
Nummer van het tijdschrift181
StatusPublished - 2009

Citeer dit