Persoonlijkheid: Een belangrijke factor bij de ontwikkeling, behandeling en de preventie van type 2 diabetes

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De toegenomen incidentie van type 2 diabetes is deels toe te schrijven aan de huidige obesogene leefomgeving. Er bestaan echter grote individuele verschillen in de ontwikkeling van type 2 diabetes. De persoonlijkheid van een individu is in hoge mate bepalend voor de manier waarop een individu omgaat met zijn omgeving. Dit betekent dat de persoonlijkheid van een individu mogelijk ook een bepalende factor zou kunnen zijn bij de ontwikkeling van type 2 diabetes. Wij hebben dit onderzocht in een diermodel met passieve en proactieve ratten. Passieve ratten bleken een grote aanleg hebben voor het ontwikkelen van insulineresistentie terwijl proactieve ratten, zelfs in een obesogene omgeving, gekenmerkt worden door een hoge insulinegevoeligheid. Ook bij de behandeling van type 2 diabetes werden er verschillen gevonden tussen passieve en proactieve ratten. Dit gold zowel voor farmacologische behandeling met een selectieve glucocorticoïd receptor antagonist als voor life style interventie programma’s, met name op het gebied van fysieke activiteit. De studies bevestigen dat de persoonlijkheid van een individu een belangrijke factor is bij de ontwikkeling en behandeling van type 2 diabetes, met name door de interacties van het individu met zijn leefomgeving. We stellen dat de behandeling van type 2 diabetes sterk zou kunnen verbeteren door rekening te houden met de interactie tussen de leefomgeving van de patiënt, zijn of haar persoonlijkheid en uiteraard de bijbehorende fysiologische kenmerken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46-51
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Diabetologie
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - sep.-2011

Citeer dit