Perspectief op de toekomst

Manon Plantenberg, Jeanine Deen, Saskia Visser

OnderzoeksoutputAcademic

730 Downloads (Pure)

Samenvatting

VluchtelingenWerk provincie Groningen startte in augustus 2006 in samenwerking met andere organisaties een project voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) rond 18 jaar. Dit Project Perspectief richt zich op de toekomst van deze jongeren en probeert hen in een reeks gesprekken te begeleiden om een goede en reële keuze te maken. Maar hoe voer je deze Perspectiefgesprekken zo dat je deze doelen kunt bereiken? Waar moet je op letten, wat kan er allemaal misgaan? Hoe bouw je een Perspectiefgesprek op? Allemaal vragen waar (toekomstige) medewerkers van VluchtelingenWerk mee geconfronteerd worden. Om deze medewerkers te ondersteunen startte de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie een onderzoek. Manon Plantenberg, student Communicatie- en Informatiewetenschappen, bracht in kaart met welke factoren je in Perspectiefgesprekken rekening dient te houden. Vervolgens analyseerde ze een aantal Perspectiefgesprekken om te kijken op welke manier deze factoren concreet tot uiting komen in de gesprekken. Daarbij is gekeken naar de opbouw van de perspectiefgesprekken, de communicatieproblemen die optreden ten gevolge van de taalbarrière, het vóórkomen van een onverschillige houding van de AMA en de manier waarop de hulpverlener het vertrouwen van de AMA tracht te winnen. Concrete voorbeelden en praktische adviezen Het onderzoeksrapport probeert voor hulpverleners die gesprekken met deze doelgroep (gaan) voeren concrete voorbeelden te geven van waar je mee te maken kunt krijgen. Daarnaast geeft het rapport praktische adviezen voor het optimaliseren van dergelijke gesprekken.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2007

Citeer dit