Perspectieven voor management accounting onderzoek

G. J. van Helden, J. Theeuwes

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  86 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)632-639
  Aantal pagina's8
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit