Perspectieven voor interventies in de bijstand: Experimenten Participatiewet

Arjen Edzes, R. J. A. Muffels, Alice Zulkarnain, Egbert Jongen, Mark W. J. L. Sanders, T. L. Verlaat, János Betkó, Henk-Wim De Boer, Jonneke Bolhaar, Peter Gramberg, Loek Groot, Stephanie Rosenkranz, Richard Rijnks, Niels Spierings, Viktor Venhorst

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

Welke handelings- en interventiestrategieën van gemeenten dragen bij aan perspectief op werk en een verbetering van het welbevinden en vertrouwen van mensen in de bijstand? Zes gemeenten – Groningen, Utrecht, Tilburg, Wageningen, Deventer en Nijmegen – hebben de afgelopen jaren (van 1 oktober 2017 tot 31 december 2019) unieke randomised controlled trials uitgevoerd in de bijstand. De volgende (combinatie van) interventies zijn onderzocht: ontheffing van re-integratieverplichtingen, intensivering van begeleiding en vrijlating van bijverdiensten. Er is zowel gekeken naar uitstroom naar werk als naar baanzoekintensiteit, welbevinden, zelfredzaamheid en sociaal vertrouwen. De uitstroom naar werk is bij alle interventies niet lager dan de huidige aanpak, terwijl de uitstroom naar deeltijdwerk in sommige gemeenten hoger is. Vooral intensivering op maat en vrijlating kan uitstroom naar werk (minimaal in deeltijd) vergroten. Voor wat betreft de effecten op baanzoekintensiteit, zelfredzaamheid, welbevinden en vertrouwen, is het beeld diffuus. We vinden kleine en soms ook positieve effecten, vooral voor zelfredzaamheid en vertrouwen, maar het beeld is niet eenduidig. De kleine aantallen deelnemers in de experimenten maken het lastig statistisch significante effecten te vinden.

Vertaalde titel van de bijdragePerspectives for welfare interventions: Experiments Participation Act
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)327-356
Aantal pagina's30
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit