Visies op toerisme dichtbij huis in Fryslân

Jelmer Jeuring

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  1013 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De maatschappelijke significantie van toerisme hangt samen met vele verschillende ideeën over wat aantrekkelijke toeristische plekken zijn, wanneer iemand zich een toerist voelt of als toerist gezien wordt (of niet), welke activiteiten typisch toeristisch zijn en waar deze plekken zich bevinden. In de loop van de tijd heeft dit geresulteerd in een min of meer sociaal geaccepteerde betekenis van toerisme. Echter, wanneer globalisering er voor heeft gezorgd dat de hele wereld een toeristische bestemming kan zijn, en daarmee mensen bekend maakt met telkens meer plekken en culturen ‘ergens anders’, kan de normale, dagelijkse omgeving zelf net zo goed mogelijkheden bieden voor nieuwe ervaringen, (her)ontdekking en hiermee toeristische waarde hebben? Met de provincie Fryslân als belangrijkste context, en vanuit het perspectief van drie stakeholder groepen (toeristische beleidsvorming en marketing, toeristische ondernemers, en inwoners van Fryslân), is het doel van deze dissertatie om beter te begrijpen hoe verschillende manieren van sociaal-ruimtelijke identificatie afhangen van de manier waarop plekken ‘dichtbij huis’ worden geconsumeerd en geproduceerd en hoe de mogelijkheden hiertoe worden versterkt of beperkt. Het onderzoek verkend of vanuit deze drie invalshoeken mogelijkheden zijn voor ‘proximity tourism’: de tegenstrijdige ervaring van toeristisch ‘anders zijn’ in/op plekken die bekend worden verondersteld. Dit idee wordt conceptueel verder ontwikkeld, aan de hand van studies naar verschillende toeristische toepassingen. Deze toepassingen variëren van de positionering van Fryslân als toeristische bestemming in toeristische marketing, tot mond-tot-mond reclame over Fryslân onder inwoners van de provincie, en van de relaties tussen toeristische ondernemers en inwoners, tot de rol van weerbeleving in de waargenomen aantrekkelijkheid van binnenlands toerisme. De conclusies die worden getrokken worden geïnterpreteerd in de context van de manier waarop toerisme, als cultureel fenomeen, is gerelateerd aan regionale institutionalisering, burgerparticipatie en duurzaam reizen.
  Vertaalde titel van de bijdrageVisies op toerisme dichtbij huis in Fryslân
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Strijker, Derk, Supervisor
  • Haartsen, Tialda, Supervisor
  Datum van toekenning6-jun-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9830-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-9829-7
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit