PET and SPECT imaging of bone marrow disorders

Ali Agool

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

160 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Vellenga, Edo, Supervisor
  • Slart, Riemer, Co-supervisor
Datum van toekenning2-mrt.-2011
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789088912368
StatusPublished - 2011

Citeer dit