PET and SPECT in Neurology (Second Edition)

Rudi Dierckx, A Otte, Erik F. de Vries, Aren van Waarde, Nico Leenders

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Plaats van productieCham
  UitgeverijSpringer Nature
  Aantal pagina's1289
  Volume1 and 2
  Uitgave2
  ISBN van elektronische versie 978-3-030-53168-3
  ISBN van geprinte versieISBN 978-3-030-53167-6
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit