PET-beeldvorming van cognitieve functies

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)145-153
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Psychologie
Volume51
StatusPublished - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit