PET Imaging in Multiple Sclerosis

Chris W. J. van der Weijden*, Jan F. Meilof, Erik F. J. de Vries, Rudi Dierckx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelPET and SPECT in Neurology
UitgeverijSpringer
Pagina's894-916
Aantal pagina's22
DOI's
StatusPublished - 11-okt-2020

Citeer dit