PET imaging of adenosine A(1) receptor occupancy

Soumen Paul*, Shivashankar Khanapur, Philip H. Elsinga, Kiichi Ishiwata, Peter Meerlo, Rudi Dierckx, Aren van Waarde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1918-1918
TijdschriftJournal of Nuclear Medicine
Volume55
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit