PET imaging of adenosine A(1) receptor occupancy

Soumen Paul*, Shivashankar Khanapur, Philip H. Elsinga, Kiichi Ishiwata, Peter Meerlo, Rudi Dierckx, Aren van Waarde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten