Peter Balint: Respecting Toleration: Traditional Liberalism and Contemporary Diversity

Elise Rouméas*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1255–1257
Aantal pagina's3
TijdschriftEthical Theory and Moral Practice
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit