Peter John Olivi on perceptual representation

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)324-352
  Aantal pagina's29
  TijdschriftVivarium
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit