Peter Lorre: Face Maker. Constructing Stardom and Performance in Hollywood and Europe

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)101–104
Aantal pagina's4
TijdschriftFilm & History
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit