PET/MR imaging of neoplastic and inflammatory lesions

Onofrio Antonio Catalano

  Onderzoeksoutput

  757 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  PET / MR vormt een innovatieve hybride beeldvormingstechnologie die voordeel kan halen uit de beste sterke punten van elke oudertechnologie en een deel van hun zwakte kan overwinnen wanneer ze alleen staan. Hoewel het onderzoek naar PET / MR-mogelijkheden net is begonnen, lijkt het waarschijnlijk dat het een toenemende rol zal spelen bij oncologische en inflammatoire beeldvorming.
  Bij een fractie van de stralingsbelasting van PET / CT wordt verwacht dat het een meer nauwkeurige stagering van de meeste vaste-orgaantumoren verschaft. We hebben aangetoond dat PET / MR de stadiëring verbetert in een heterogene populatie van kankerpatiënten, leidend tot managementverandering in 18% van de gevallen, in vergelijking met PET / CT op dezelfde dag. We bevestigden de verbeterde stadiëringsprestaties van PET / MR versus PET / CT, zowel bij specifieke kankerpopulaties, zoals borst- en colorectaal, en bij het evalueren van specifieke doelen van metastasen, zoals botten bij borstkanker.
  Het gebruik van PET / MR alleen voor enscenering is echter reductief. In feite kan de technologie, die de synchrone acquisitie van verschillende metabool-functionele parameters van PET en MR koppelt, met een ideale spatiotemporele aanpassing en een morfologische lay-out met een hoog marihetisch contrast, de histologie en moleculaire biologie van ontstekingen en kankers onderzoeken, voorspellen voor Bijvoorbeeld, het fenotype van borstkankerpatiënten, het discrimineren van zuiver fibrotische stricturen bij de ziekte van Crohn en het beoordelen van actieve ontsteking, met een hogere nauwkeurigheid, bij de ziekte van Crohn.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Signore, Alberto, Supervisor
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Rosen, Bruce Robert, Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning30-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit