pH-dependent ileocolonic drug delivery, part I: in vitro and clinical evaluation of novel systems

Annemarie Broesder, Herman J Woerdenbag, Grietje H Prins, Duong N Nguyen, Henderik W Frijlink, Wouter L J Hinrichs*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

11 Citaten (Scopus)
192 Downloads (Pure)

Samenvatting

After the pH dependency of novel pH-dependent ileocolonic drug delivery systems is confirmed in vitro, their performance should be evaluated in human volunteers.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1362-1373
Aantal pagina's12
TijdschriftDrug Discovery Today
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum15-jun.-2020
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit