pH-dependent ileocolonic drug delivery, part II: Preclinical evaluation of novel drugs and novel excipients

Annemarie Broesder, Anne-Marijke M A C Kosta, Herman J Woerdenbag, Duong N Nguyen, Henderik W Frijlink, Wouter L J Hinrichs*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

5 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Samenvatting

Novel drugs and novel excipients in pH-dependent ileocolonic drug delivery systems have to be tested in animals. Which animal species are suitable and what in vivo methods are used to verify ileocolonic drug delivery?

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1374-1388
Aantal pagina's15
TijdschriftDrug Discovery Today
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum17-jun.-2020
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'pH-dependent ileocolonic drug delivery, part II: Preclinical evaluation of novel drugs and novel excipients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit