Pharmacoeconomics of elderly vaccination against invasive pneumococcal infections: cost-effectiverness analysis and implications for The Netherlands

Maarten Postma, M.-L.A. Heijnen, P.H. Beutels, J.C. Jager

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)477 - 82
TijdschriftFuture Drugs ltd
VolumeVaccines 2
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2003

Citeer dit