Pharmacokinetics of Bedaquiline in Cerebrospinal Fluid and Serum in Multidrug-Resistant Tuberculous Meningitis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)523-524
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Infectious Diseases
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum3-nov.-2015
DOI's
StatusPublished - 15-feb.-2016

Citeer dit