Pharmocoeconomic aspects of losartan treatment to delay progression of renal disease inpatients with Type 2 diabetes

Maarten Postma, H. Kruidhof, Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg, Dick de Zeeuw

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1543 - 50
TijdschriftPharmaco Therapy
Volume1465
Nummer van het tijdschriftExpert Opinions
StatusPublished - 2003

Citeer dit