PHASE-II STUDY OF A 21-DAY CONTINUOUS INFUSION SCHEDULE WITH EPIRUBICIN IN METASTATIC COLORECTAL-CANCER

J GREIDANUS, PHB WILLEMSE, DT SLEIJFER, NH MULDER, RCJ VERSCHUEREN, R NIEWEG, EGE DEVRIES

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)801-802
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean journal of cancer & clinical oncology
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1988

Citeer dit