Phenoconversion of Cytochrome P450 2D6: The Need for Identifying the Intermediate Metabolizer Genotype

Elizabeth J J Berm, Arne J Risselada, Hans Mulder, Eelko Hak, Bob Wilffert

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1025
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Psychiatry
Volume74
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2013

Citeer dit