Phenotype-genotype analysis in a large cohort of 250 individuals with a chromosome 6q deletion

A. Engwerda, S. E. Meijer, P. Bouman, N. F. Simoes de Souza, B. Frentz, B. C. T. Flapper, N. Corsten-Janssen, E. H. Gerkes, M. A. Swertz, M. Plantinga, T. Dijkhuizen, W. S. Kerstjens-Frederikse, C. M. A. van Ravenswaaij-Arts

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)456-457
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit