Phenotypic expression of double heterozygosity for BRCA1 and BRCA2 germline mutations

B Leegte, AH van der Hout, AM Deffenbaugh, MK Bakker, IM Mulder, A ten Berge, EP Leenders, J Wesseling, J de Hullu, N Hoogerbrugge, MJL Ligtenberg, A Ardern-Jones, E Bancroft, A Salmon, J Barwell, R Eeles, JC Oosterwijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer20
Aantal pagina's8
TijdschriftJOURNAL OF MEDICAL GENETICS
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2005

Citeer dit