Phenotyping and treatment of phenylketonuria Reply

Nenad Blau*, Francjan J. van Spronsen, Harvey L. Levy

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)466-466
Aantal pagina's1
TijdschriftLANCET
Volume377
Nummer van het tijdschrift9764
StatusPublished - 5-feb.-2011

Citeer dit