Philosophy, Rhetoric, and Thomas Hobbes. Timothy Raylor. Oxford: Oxford University Press, 2018. xviii + 334 pp. $70.

Lodi Nauta*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)339-340
Aantal pagina's2
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit