Phosphorylation of AMPA-Type Glutamate Receptors: The Trigger of Epileptogenesis?

Joanne Bakker, Frederike J Basedow, Alain D Dekker, Christos Papantoniou*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)5879-5880
  Aantal pagina's2
  TijdschriftThe Journal of Neuroscience
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift14
  DOI's
  StatusPublished - 3-apr.-2013

  Citeer dit