Photochemistry and organic complexation of iron: Interactions in the Southern Ocean

Michaël Johannes Adrianus Rijkenberg

  Onderzoeksoutput

  3150 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het spoor-metaal ijzer (Fe) speelt in grote delen van de oceaan een belangrijke rol in de limitatie van algengroei. De chemie van Fe is daarom ondermeer van belang voor het koolstofdioxide budget in de Zuidelijke IJszee. De fotoreductie van ijzer is essentieel in de transformatie van colloidaal en organisch gebonden ijzer naar een reactievere Fe vorm die beter beschikbaar is voor opname door algen. Iedere lente ontstaat boven Antarctica een gat in de ozonlaag resulterend in een verhoogde intensiteit ultaviolet-B licht (UVB: 280-315 nm) die het aard- en zeeoppervlak bereikt. Onderzocht werd of deze hogere intensiteit aan UVB de fotoreductie van Fe(III) bevordert, resulterend in hogere concentraties biologisch beschikbaar Fe. Daarnaast werd onderzocht hoe de aanwezigheid van Fe-bindende organische moleculen (liganden) en twee typische Antarctische algen van invloed zijn op de fotoreductie van Fe. Natuurlijke organische liganden, zoals die voorkomen in de Westerschelde en het Marsdiep, werden onderzocht op hun gevoeligheid voor afbraak door ultraviolet licht. Zie: Samenvatting
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Baar, Henricus, Supervisor
  • Gerringa, L.J.A., Co-supervisor, Externe Persoon
  • Buma, Anita, Co-supervisor
  Datum van toekenning3-jan.-0001
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9036722446
  StatusPublished - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photochemistry and organic complexation of iron: Interactions in the Southern Ocean'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit