Photoionization and excitation processes in proteins and peptides

Dmitrii Egorov

Onderzoeksoutput

825 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wij kijken naar moleculaire fragmentatiepatronen van peptiden en eiwitten en hun niet-dissociatieve ionisatie-opbrengsten als een functie van de moleculaire grootte en structuur. De moleculaire ionisatie- en fragmentatieprocessen zijn op gang gebracht door absorptie van energetische fotonen.

Wij introduceren de resultaten van near-edge X-ray absorption massaspectrometrie van peptiden en eiwitten met diverse massa's. De massa's van de gebruikte moleculen variëren van 500 Da tot meer dan 12 kDa. Voor de kleinere moleculen, tot ongeveer 2 kDa, worden de massaspectra gedomineerd door kleine fragmenten, terwijl voor grotere moleculen, met een massa groter dan ~8 kDa, de prominente kenmerken het gevolg zijn van niet-dissociatieve ionisatie.

Met 20 eV VUV-fotonen de overgang van fragmentatie naar het niet-dissociërende ionisatieregime treedt op bij veel kleinere molecuulgrootte in vergelijking tot de zachte röntgens. Bovendien bestuderen wij de invloed van de fotonenenergie op de fotofragmentatiepatronen.

In de finale wij voeren een case-study voor zachteröntgenabsorptie uit met melittine. We constateren een duidelijke afname van deze niet-dissociatieve dubbele ionisatie onder de ionisatiedrempel voor een toenemende protoneringstoestand van melittine. De hoofdverklaring is de kleinere kans op secundaire ionisatie vanwege de minder compacte structuur van melittine voor hogere protonatietoestanden. Naast niet-dissociërende ionisatie, hebben we gestudeerd verlies van kleine neutrale moleculen en vorming van ionen als gevolg van backbone-splitsing.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Ronnie, Supervisor
  • Schlathölter, Thomas, Co-supervisor
Datum van toekenning12-mrt-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0436-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0435-6
StatusPublished - 2018

Citeer dit