Photophysiology of oceanic phytoplankton: Consequences of stratification for primary production and community composition

Gemma Kulk

Onderzoeksoutput

326 Downloads (Pure)

Samenvatting

Fytoplankton vormt niet alleen de basis voor het mariene ecosysteem, maar heeft het ook een sterke invloed op de wereldwijde koolstofcyclus. Gemma Kulk heeft onderzocht hoe verschillende fytoplanktonsoorten reageren op hun omgeving om zo inzicht te krijgen in de gevolgen van fysische processen en klimaatverandering op het mariene ecosysteem. Op basis van haar bevindingen over de fotofysiologie van fytoplankton heeft Kulk ook een indicatie gegeven van de gevolgen van grootschalige fysische processen en klimaatveranderingen op de fytoplankton gemeenschap in open oceanen. Haar onderzoek is met name interessant, omdat het naar de gevolgen van klimaatverandering kijkt in gematigde tot tropische gebieden in plaats van polaire gebieden, die al veel aandacht hebben genoten in zowel de wetenschappelijk als populaire literatuur. Fytoplankton bestaat uit micro-organismen die fotosynthetiseren - zoals algen en bepaalde bacteriën als blauwwieren – die dus lichtenergie gebruiken om CO2 om te zetten in koolstof. Ondanks het kleine formaat (
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Buma, Anita, Supervisor
  • van de Poll, Willem, Supervisor
Proefschriftsponsors
Datum van toekenning6-sep.-2013
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036763325
Elektronische ISBN's9789036763318
StatusPublished - 2013

Citeer dit