Photoreceptor metabolism and visually guided landing behaviour of flies

Jan Tinbergen

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  199 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuiper, J, Supervisor
  • Stavenga, Doekele, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-dec.-1987
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 18-dec.-1987

  Citeer dit