Photoreceptor optics and neural microcircuitry in the insect eye

Johannes Hendrik van Hateren

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  99 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het gezichtsvermogen is een van de belangrijkste zintuigen van mens en dier, en het is dan ook geen wonder dat het bij veel dieren uitstekend ontwikkeld is. Op het eerste gezicht lijkt het vermogen om te zien niets bijzonders, maar dat komt doordat onze hersenen die taak schijnbaar moeiteloos verrichten. Dat het niet zo eenvoudig is zinvolle informatie uit optische beelden te verkrijgen, blijkt als we dat bijvoorbeeld met behulp van een computer proberen te doen. ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuiper, J, Supervisor
  • Stavenga, Doekele, Supervisor
  Datum van toekenning8-mei-1987
  Uitgever
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit