Photorespiratory amino acid metabolism of spinach is changed by H2S

F. Buwalda, I. Stulen, L.J. De Kok

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A123
TijdschriftPhysiologia Plantarum
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1990

Citeer dit