Physical absorption into non-aqueous solutions in a stirred cell reactor

R.J. Littel, G.F. Versteeg, W.P.M. van Swaaij

OnderzoeksoutputAcademic

72 Citaten (Scopus)
330 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3308-3313
Aantal pagina's6
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume46
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 1991

Citeer dit