Physical activity, screen-based activities and their potential determinants: Active living during adolescence

Jaroslava Kopčáková

  Onderzoeksoutput

  443 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Gezond actief leven tijdens de adolescentie ondersteunt optimale gezondheid en ontwikkeling van het individu. Lichamelijke activiteit en scherm-gebonden activiteiten zijn belangrijke aspecten van het gedrag van de adolescenten. We vonden dat adolescenten relatief weinig fysieke activiteit en nogal veel scherm-gebonden activiteiten rapporteerden. Echter, beide soorten gedragingen zijn niet alleen elkaars tegengestelde, adolescenten kunnen tegelijkertijd lichamelijk actief zijn en ook veel scherm-gebonden activiteiten hebben. Wij vonden dat lichamelijke activiteit en scherm-gebonden activiteiten in de adolescentie verband hielden met potentiële determinanten op verschillende niveaus in het sociaal-ecologisch model. Dat betrof ten eerste het intrapersoonlijke niveau (de geslachtsspecifieke rol van het lichaamsbeeld en motieven voor fysieke activiteit), vervolgens de waargenomen omgeving (positieve invloed van de perceptie van de omgeving als activiteits-vriendelijk) en tot slot de bredere setting van het gedrag (mate van verstedelijking, toegankelijkheid voor sportfaciliteiten en actieve pauzes). Een beter begrip van de potentiële determinanten die samenhangen met lichamelijke activiteit en scherm-gebonden activiteiten bij adolescenten zijn daarom essentieel op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Onze bevindingen wijzen erop dat het ecologische model van actief leven een nuttig theoretisch kader biedt voor verder onderzoek naar de determinanten van lichamelijke activiteit en scherm-gebonden activiteiten. Bovendien wijzen onze bevindingen erop dat adolescenten tegelijkertijd lichamelijk actief en sedentair kunnen zijn. Het begrijpen waarom adolescenten actief of inactief zijn in hun leven zou aanzienlijk kunnen bijdragen aan betere gezondheidsbevorderende interventies. Door deze relatief nieuwe uitdagingen adequaat aan te pakken, kan veel worden bereikt voor de gezondheid van adolescenten.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
  • Madarasová Gecková, Andrea, Supervisor
  • van Dijk, Jitze, Co-supervisor
  • Dankulincová, Zuzana, Co-supervisor
  Datum van toekenning19-sep-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9974-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-9973-7
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit