Physical exercise and dementia: Delaying cognitive and motor decline via exercise

Vertaalde titel van de bijdrage: Bewegen en dementie: Het vertragen van cognitieve en fysieke achteruitgang via beweging

Willem Bossers

  Onderzoeksoutput

  2812 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dementie leidt tot een achteruitgang in zogenaamde cognitieve functies (denkvermogen) én fysieke functies (verlies aan spierkracht, balans en uithoudingsvermogen). Hierdoor ontstaan problemen bij activiteiten in het dagelijkse leven (ADL). Men wordt afhankelijk van zorg en de kwaliteit van leven gaat achteruit. De belasting voor mantelzorgers en gezondheidszorg neemt hierdoor toe. Farmacologische behandelingen bieden tot op heden geen uitkomst. ‘Bewegen als medicijn’ zou een alternatief kunnen zijn bij het beperken van de cognitieve en fysieke achteruitgang.
  Dit proefschrift presenteert de ontwikkeling en de cognitieve, fysieke en ADL effecten van een negenweeks beweegprogramma voor ouderen met dementie. Twee verschillende beweegprogramma’s zijn vergeleken: (1) twee keer per week 30 minuten wandelen en twee keer per week 30 minuten trainen van beenkracht en (2) vier keer per week 30 minuten wandelen.
  In vergelijking met het wandelprogramma blijkt dat een gecombineerd wandel- en krachttrainingsprogramma leidt tot betere cognitieve en fysieke functies. Dit vertaalt zich vervolgens naar verbeterde ADL. Echter, negen weken na beëindiging van het beweegprogramma verdampen de effecten grotendeels.
  Samenvattend, bewegen speelt een belangrijke rol bij het beperken van cognitieve en fysieke achteruitgang bij ouderen met dementie. De grootste cognitieve en fysieke effecten worden behaald met een gecombineerde wandel-krachttraining en de ADL verbeteringen kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Toekomstig onderzoek bij ouderen met een verhoogd risico op dementie of met beginnende dementie gaat zich richten op de dosis-respons relatie en onderliggende mechanismen van (in)activiteit op cognitieve functies (titel: ‘laat het brein niet indutten: beweeg slim en verminder de kans op dementie’).
  Vertaalde titel van de bijdrageBewegen en dementie: Het vertragen van cognitieve en fysieke achteruitgang via beweging
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Woude, Lucas, Supervisor
  • Scherder, Erik, Supervisor
  • van Heuvelen, Marieke, Co-supervisor
  • Boersma, Froukje, Co-supervisor
  Datum van toekenning10-dec.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7432-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-7431-4
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit